Advarselsetikett

Eksempel på advarselsetikett med flere språk. Brukes sammen med plomberingsrutiner. Produseres i PP med stanset hull for bruk med sikkerhetsplombe.

Klikk her for å se eksempel: Advarseletikett forskjellige språk