Aktuelt

Forsegling

Ofte er forsegling en nødvendig løsning for å beskytte verdifullt innhold i gods som skal transporteres eller andre ting som må sikres mot manipulasjon. Vi er leverandør av Unistos sine forseglingsløsninger. Unisto produkter oppfyller alle gjeldende kvalitetsstandarder. Unisto har i…

Sikkerhetsplomber

Ofte er plombering en nødvendig løsning for å beskytte verdifullt innhold i gods som skal transporteres eller andre ting må sikres mot manipulasjon. Vi er leverandør av sikkerhetsplomber fra Unisto, som har produkter som oppfyller alle gjeldende kvalitetsstandarder. Unisto har…

Sikkerhetsplombe med avtagbar etikett

Den selvklebende etiketten er festet på baksiden av plombehodet. Etiketten fjernes fra plomben og klistres enten på objektet som forsegles eller på medfølgende dokumenter. Dermed garanteres det at plomben ikke er byttet ut underveis! Den avtakbare etiketten kan enkelt påføres…

Sikkerhetsplomber i forskjellige farger

Fra og med mai måned lagerfører vi plomber til brannslukningsutstyr ikke bare i hvit, men i flere farger! Dette vil gjøre kontroll av brannslukningsutstyr lettere...hvert år har sin fargekode

Sikkerhetsplombe på hele 2,8 meter lengde!

Vår sikkerhetsplombe Unisto Modulo kan leveres i lengder fra 40cm og opp til 280cm. Det gjør sikkerhetsplomben godt egnet til bruk på ventiler offshore, men også til bokser, kasser, etc.

Minsteantallet plomber med egen logo minskes betraktelig!

Vår produksjon i Malaysia tilbyr nå serier av plomber helt nede i 3000 stk. merket med egen logo og nummerserie. Vi har lenge vært klar over at flere av våre kunder har et ønske om egen logo til tross for…

Unisto sikkerhetsplomber bærere av RFID!

I samarbeid med APX-systems AS kan vi nå levere våre forseglingsplomber med RFID etikett! RFID etiketten leses fra avstander opp til 5-10 meter og betyr en kraftig forenkling av vareflyten. I tillegg til at hver plombe påføres fortløpende nummerering gjentatt…

Individuell merking av hver enkelt fisk!

I samarbeid med Norway seafoods har vi utviklet et system innen merking av fisk hvor hver enkelt fisk «tagges» med Norway seafoods sin Arctic Supreme logo med informasjon om blant annet hver enkelt fisker! Fisk som merkes etter den nye…