Forsegling

Forsegling

Ofte er forsegling en nødvendig løsning for å beskytte verdifullt innhold i gods som skal transporteres eller andre ting som må sikres mot manipulasjon.

Vi er leverandør av Unistos sine forseglingsløsninger. Unisto produkter oppfyller alle gjeldende kvalitetsstandarder. Unisto har i 90 år brukt kunnskapen sin til å utvikle innovative forseglingsløsninger.

Se alle våre forseglingsprodukter her:

Formålet med å bruke forsegling fra Unisto:

  • Hindre tyveri og manipulering
  • Visualisere forsøk på tyveri og manipulering
  • Hindre forurensning
  • Hindre smugling
  • Hindre uvedkommende adgang til våpen og eksplosiver

 

Gjennom et tett samarbeid mellom kundene og de tekniske ekspertene, har Unisto utviklet et bredt spekter spesielle designløsninger og finesser av forseglingsløsninger. Som kunde får du brukervennlige høykvalitetsløsninger som er helt manipulasjonssikre.

Forsegling fra Unisto gjør det mulig å kontrollere all slags gods i transitt på en sikker måte: lukkede beholdere, vesker, taxfreetraller, lukkede poser, veltebur, ibc containere, brannslukningsapparater, utgangsdører, gass-, vann- og strømmålere beskyttes mot manipulasjon.

Vi har ulike typer forseglingsløsninger som skreddersys til å passe til akkurat ditt formål. Dette sikrer riktig kontroll i henhold til spesifikke kundebehov.

Hvorfor bør du unngå å kjøpe sikkerhetsplomber på internett?

Hvorfor forsegler du for eksempel fraktcontainere, taxfree-traller, tønner og lignende?

Det er selvfølgelig for å beskytte det verdifulle innholdet. Derfor bør du også sørge for å bruke de beste forseglingsløsningene. Vi tror at den beste måten å sikre det på er ved kompetent rådgivning.

I dag er det mulig å kjøpe forsegling på ulike internettsider som for eksempel EBay. Vet du hvem du kjøper av da? Selgerens seriøsitet er ikke sikret, og du kan ikke være sikker på at plombene du kjøper er unikater. Kjøpet foregår absolutt anonymt. Slik forsegling kjøpes også til kriminelle formål fordi de er så lette å manipulere.

Derfor er det mye som taler mot å kjøpe sikkerhetsplomber på internett. Da opphavet til plomben ikke er kjent, er risikoen for bedrag svært høy.  Det er dessverre ikke mulig å utelukke kriminelt opphav.

Hvorfor velge Unisto sine løsninger?

Godt samarbeid krever tillit og visshet. Unistos erfaring er din trygghet

Med Unisto er du i gode hender: Du profiterer på over 90 år med erfaring fra produksjon av sikkerhetsplomber og får kompetente råd av våre sikkerhetseksperter. Du kan være sikker på at produktene våre oppfyller alle gjeldende kvalitetsstandarder, og vi tilbyr rådgivning både før og etter levering. Ingen internettside kan gi deg den samme tryggheten og like mange fordeler.

Har du behov for forsegling? Ta kontakt i dag.