Individuell merking av hver enkelt fisk!

I samarbeid med Norway seafoods har vi utviklet et system innen merking av fisk hvor hver enkelt fisk «tagges» med Norway seafoods sin Arctic Supreme logo med informasjon om blant annet hver enkelt fisker! Fisk som merkes etter den nye metoden er garantert linefanget. Med en hvilken som helst smart-telefon leses QRkoden og via koden kommer man inn på nettsider med informasjon om både produktet og fiskeren! Vi gjør merking av fisk enkelt.

merking av fisk