Minsteantallet plomber med egen logo minskes betraktelig!

plomber med egen logo

Vår produksjon i Malaysia tilbyr nå serier av plomber helt nede i 3000 stk. merket med egen logo og nummerserie.

Vi har lenge vært klar over at flere av våre kunder har et ønske om egen logo til tross for at antallet plomber pr. år er beskjedent.

Sikkerhet og forsegling plomber med egen logo øker tryggheten for at forsendelsen ikke blir manipulert.