Sikkerhetsplombe med avtagbar etikett

Forsegling

Den selvklebende etiketten er festet på baksiden av plombehodet.

Etiketten fjernes fra plomben og klistres enten på objektet som forsegles eller på medfølgende dokumenter. Dermed garanteres det at plomben ikke er byttet ut underveis!

Den avtakbare etiketten kan enkelt påføres fraktbrev eller andre relevante dokumenter hvor man ønsker at plombenummeret skal føres.