Sikkerhetsplomber

Sikkerhetsplomber

Ofte er plombering en nødvendig løsning for å beskytte verdifullt innhold i gods som skal transporteres eller andre ting må sikres mot manipulasjon.

Vi er leverandør av sikkerhetsplomber fra Unisto, som har produkter som oppfyller alle gjeldende kvalitetsstandarder. Unisto har i 90 år brukt kunnskapen sin til å utvikle innovative plomberingsløsninger.

Formålet med Unisto sikkerhetsplomber

 • Hindre tyveri og manipulering
 • Visualisere forsøk på tyveri og manipulering
 • Hindre forurensning
 • Hindre smugling
 • Hindre uvedkommende adgang til våpen og eksplosiver

Funksjonskrav til Unisto sikkerhetsplomber

Risikoen for tyveri og kriminalitet øker med verdien av varer som transporteres, og kravene til sikkerhetsplombene øker tilsvarende. Følgende punkter er viktige for oss ved utviklingen av nye sikkerhetsplomber:

 • Sikkerhetsplomber skal indikere om låseanordningen allerede er åpnet.
 • Gjøre manipulering nesten umulig, vanskeligere eller i det minste mye mer tidkrevende
 • Legge til sabotasjeavslørende funksjoner på sikkerhetsplomben for å visualisere ulovlig manipulasjon
 • Hindre utskifting av komponenter
 • Unngå utilsiktet brudd på forseglingen
 • Disse utfordringene løses ved bruk av plomber laget av forskjellige deler og materialer

Sammen med kundens logo benyttes fortløpende nummerering, strekkoder, Data Matrix-koder osv. Dermed sikrer vi at hver plombe er unik og ikke kan erstattes.

Hvorfor bør du unngå å kjøpe sikkerhetsplomber på internett?

Hvorfor plomberer du for eksempel fraktcontainere, taxfree-traller, tønner og lignende?

Det er selvfølgelig for å beskytte det verdifulle innholdet. Derfor bør du også sørge for å bruke best mulig sikkerhetsplomber. Vi tror at den beste måten å sikre det på er ved kompetent rådgivning.

I dag er det mulig å kjøpe plombering via ulike internettsider som for eksempel EBay. Vet du hvem du kjøper av da? Selgerens seriøsitet er ikke sikret, og du kan ikke være sikker på at plombene du kjøper er unikater. Kjøpet foregår absolutt anonymt. Slik plombering kjøpes også til kriminelle formål fordi Plombene er så lett å manipulere.

Godt samarbeid krever tillit og visshet.

Derfor er det mye som taler mot å kjøpe sikkerhetsplomber på internett. Her har vi samlet noen argumenter som taler mot:

 • Det er ikke mulig å sikre at plomben er et unikat (nummer/strekkode, farge, logo)
 • Det er vanskelig å spore plomben
 • Hva ville du gjøre dersom du fikk et problem med plomben som hastet? Dersom det oppstår problemer har du ingen kontaktperson, og etter kjøpet får du ingen oppfølging
 • De relevante sertifikatene er ikke tilgjengelige (ISO 17712, miljø, REACH, osv.)
 • Levering av plombering over flere år er ikke sikret
 • Hvordan kan du vite at dette er den optimale løsningen på dine behov uten rådgivning?
 • Da opphavet til plomben ikke er kjent, er risikoen for bedrag svært høy. Det er dessverre ikke mulig å utelukke kriminelt opphav

Unistos erfaring er din trygghet.

Med Unisto er du i gode hender: Du profiterer på over 90 år med erfaring fra produksjon av sikkerhetsplomber og får kompetente råd av våre sikkerhetseksperter. Du kan være sikker på at produktene våre oppfyller alle gjeldende kvalitetsstandarder, og vi tilbyr rådgivning både før og etter levering

Ingen internettside kan gi deg den samme tryggheten og like mange fordeler.

Kontakt oss og se hva vi kan. Vi ser frem til å høre fra deg!

Typer sikkerhetsplomber

Sikkerhetsplomber i plast

Sikkerhetsplomber i plast produseres med forskjellige typer plastmaterialer og brukes hovedsakelig for å indikere manipulasjon eller uautorisert adgang. Sikkerhetsplombene i plast er designet for å tillate visuell gjenkjenning av hvorvidt et forsøk på manipulasjon eller tyveri har funnet sted. Brutt plombering i plast indikerer manipulasjon, og derfor kalles de ofte også indikative plomber.

Sikkerhetsplomber i plast finnes i forskjellige kategorier, men de produseres vanligvis som plombering med justerbar lengde (også kalt variable lengdeplomber eller trekkstabile plomber), sikkerhetsplomber med fast lengde, hengelåsplomber eller plomber til bærekasser. Én type plastplombe er bedre egnet enn andre til bestemte formål, og dette avhenger av bruksområde, containertypen som skal plomberes og krav til sikkerhetsnivå. Vanlige bruksområder er poser, trillevogner for flyselskaps- og cateringsektoren, bokser, fat, rullebur osv.

Sikkerhetsplomber i plast kan vanligvis spesialtilpassas med kundens logo, og de er garantert unike med unik nummerering og strekkode.

De ulike tilgjengelige fargene for sikkerhetsplombene i plast gjør det mulig å spesialtilpasse plomben, noe som også kan forenkle kundens logistiske prosesser.

Sikkerhetsplomber av metall 

Forseglende bånd eller klips produsert av et metallisk materiale blir vanligvis brukt for å gi beskyttelse mot inntrenging.

Bolteforsegling gir høyest beskyttelse, og er produsert av to metalldeler som er utformet for å passe sammen via en låsemekanisme

Kabelforsegling består av en stålkabel som er festet i låsemekanismen i den ene enden av plomben.

Gjenbruksplomber

Gjenbrukbare plomber består av en gjenbrukbar del som forsegles med en engangs plomberingsdel.

Elektroniske plomber 

Elektroniske plomber kan vanligvis gjenbrukes. Det genereres en unik tids-, dato- og nummerkombinasjon hver gang forseglingen lukkes og åpnes. Plombering som registrerer alle åpninger og lukninger.

Manipuleringssikre etiketter 

Manipuleringssikre etiketter festes et til en overflate og viser en rest av den originale forseglingen når etiketten fjernes eller forsøkes åpnet.

 

Hvordan velge riktig plombe?

Siden mange faktorer spiller en avgjørende rolle for å bestemme riktig sikkerhetsplombe for jobben, mener vi at den riktige sikkerhetsplomben for et spesielt bruksområde bare kan velges i samråd med sikkerhetsspesialistene våre.

Følgende faktorer er avgjørende for valget av en passende plombe for en spesiell oppgave

Hva slags enheter må forsegles? For eksempel: lastebiler, containere, pengeskrin, energimålere, dunker, sekker, traller, dører, bokser, kasser, sekker, poser, etc.

Under hvilke temperaturforhold skal forseglingen brukes?

Hvor lenge skal sikkerhetsplomben bli sittende på en forseglet enhet?

Er du ute etter en plombe som enkelt kan fjernes, eller etter en sterkere forsegling?

Hvor lenge vil den forseglede enheten bli stående uten tilsyn?

Hvor verdifullt er innholdet?

Hvilket nummer system er ønske, fortløpende nummerering eller vilkårlig nummer.

Må serienummeret være elektronisk lesbart? Hvilken type strekkode?

Hva er de logistiske kravene? (Er ulike farger nødvendig?)

Det erfarne sikkerhetsteamet vårt kan hjelpe deg å tilpasse løsninger slik at de tilfredsstiller bruksområdene og kravene dine.

Oversikt over klassifisering av plomber

Indikativ sikkerhetsplombe

Forsegling som er konstruert og fremstilt av materiale som lett kan brytes for hånd eller ved hjelp av et enkelt klippeverktøy eller saks.

Sikkerhetsplombe 

Forsegling som er designet og produsert av materiale som gir begrenset motstand mot uautorisert tilgang og krever verktøy for fjerning.

Forsegling av høy sikkerhetsgrad  

Forsegling som er konstruert og fremstilt av materiale slik som metall eller metallkabel med formål å forsinke inntrenging. Denne forseglingstypen må som regel fjernes med kraftige tenger.

Forseglingens fysiske styrke bestemmes ved en test av muligheten til å strekke, klippe, bøye og på annen måte påvirke den.

For klassifisering av sikkerhetsplomber, må følgende mekaniske tester gjennomføres:

 1. a) Støt-test

For å undersøke elastisitet ved 18 °C og -27 °C, må det gjennomføres en støt-test. Testen foregår i tre faser. I hver fase utøves en definert kraft på plomben fem ganger (15 ganger i alt).

 1. b) Trekk-test

For å teste styrken på en plombes lukkemekanisme, må det fortas en trekkprøve.

c)Bøye-test

For å bestemme en plombes elastisitet ved bøyebelastning, må det gjennomføres en bøyetest (for å bestemme styrken som kreves for å bøye plomben  90 ° i løpet av 3 sekunder).

 1. d) Skjære-test

For å teste en plombes motstand mot kutteredskaper som slipeskive eller boltkutter, gjennomføres det en skjæretest.

Viktig: Alle sikkerhetsplomber må kontrolleres nøye for å avsløre alle typer manipulasjonsforsøk.