Eksempel prisstikkskilt

Prisstikk skilt til bruk i fiskedisker etc.