Merking av krabbe

Merking av krabbe kan gjøres på flere måter. Nålepistol og godkjente merkefester, arrow tags med luftrykkpistol eller merker festet med strikk.