Plombert innsamlingsbøsse

Innsamlingsbøsser for godkjente innsamlingsorganisasjoner.

Vi leverer innsamlingsbøsser med spesialplombering til gode formål.

Bøssene våre sikres med plomber for å unngå manipulasjon. Før bøssene tømmes klippes plomben. Bøssen benyttes om igjen, mens ny plombe monteres.

Vi samarbeider med Innsamlingskontrollen og har kontroll på at ikke uautoriserte får kjøpe våre bøsser og plomber.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om være innsamlingsbøsser.