Plomber på hele 2,8 meter lengde!

  • apr 24, 2014

    Vår sikkerhetsplombe Unisto Modulo kan leveres i lengder fra 40cm og opp til 280cm.

    Det gjør sikkerhetsplomben godt egnet til bruk på ventiler offshore, men også til bokser, kasser, etc.