Unisto sikkerhetsplomber bærere av RFID!

  • apr 01, 2014

    I samarbeid med APX-systems AS kan vi nå levere våre forseglingsplomber med RFID etikett!

    RFID etiketten leses fra avstander opp til 5-10 meter og betyr en kraftig forenkling av vareflyten. I tillegg til at hver plombe påføres fortløpende nummerering gjentatt med strekkode vil RFID etiketten gjøre forsendelsen «idiotsikker»