Sjømat-merking

Produktmerking generelt er viktig, men merking av sjømat er særdeles viktig. Forbrukeren ønsker å vite hvor produktet er produsert, hvilke forhold produktet har levd under, om produksjonen er bærekraftig og ikke minst vil forbruker vite hva har produktet blitt foret med.

Alle studier viser at merket vare foretrekkes fremfor umerket vare.

Merket vare gir i tillegg bedre pris. Ligger 2 identiske varer ved siden av hverandre i en kjøledisk viser tester at så godt som alle velger merket vare.

Som i alle andre sammenhenger er det gjennom å bygge merkevare man får kunder til å kjøpe produktet igjen og igjen..

Identi as har i over 30 år hjulpet norske sjømatprodusenter å merke produktene på en riktig måte. Oppdrettsfisk, viltfanget fisk, fileter eller skalldyr. Vi har produkter til alt. Manuelt eller maskinelt påsatt, spør oss om løsninger!

Ingen har bedre erfaring og ingen har et bedre mangfold løsninger.

Ta kontakt for en merke-prat.